Artikler

 

Her finner du artikler om supermat, denne siden vil bli oppdatert regelmessig.

 

STUDIER

 

Spirulina og Chlorella: 7 utvalgte studier

Her presenteres noen av de mest mest relevante studiene som har blitt publisert. Merk at selv om disse studiene viser mange påfallende gode egenskaper vil det ofte vil være nødvendig med ytterlige studier før sikre konklusjoner kan trekkes.

1. Spirulina som alternativ til cellegift i behandling av potensielt ondartet kreft (pre-cancer) i munn og svelg. (Klikk her for å lese mer)

2. Spirulina: ved inntak av 4.2 gram spirulina daglig i åtte uker ble det påvist en redusert serum kolesterol (4.5%), triacylglycerol og LDL. Serum kolesterol gikk tilbake til sitt opprinnelige nivå dersom inntaket av spirulina ble avviklet etter fire uker. For personer med hyperkolesterolemi (Unormalt høyt kolesterolnivå) kan derfor spirulina ha stor betydning i reduseringen av risikoen for hjerte- og karsykdom.

Last ned eller les hele rapporten her

3. Spirulina: Studie viser at inntak av spirulina hadde en forbyggende effekt på skader i skjelettmuskulatur og førte til utsettelse av utmattelse under intensiv trening.

Last ned eller les rapporten her

4. Spirulina: Kan bidra til sportslige presentasjoner: Ved å innta bare 6 gram spirulina daglig i fire uker for 'moderate trente menn' oppnås blant annet økt fettforbrenning, redusert oksidativt stress forårsaket av trening (lipidperoksidasjon) og forbedret utholdenhet og ytelse under intensiv trening. (Klikk her for å lese mer)

5: Chlorella: Et studie fra 2008 indikerte at chlorella påvirker gener involvert i fettforbrenning og signalveier for insulin, med nettoeffekten at henholdsvis kolesterol og blodsukker senkes.

Last ned eller les hele rapporten her

6. Chlorella kan hjelpe under svangerskapet. Kvinner som utviklet hypertensjon (høyt blodtrykk) og/eller anemi (blodfattighet) når de ble gravide fikk 6 gram chlorella daglig. Resultatet var store forbedringer i hemoglobin målinger og at tegnene på hypertensjon ble mye mindre i løpet av siste trimester. (Klikk her for å lese mer)

7. Chlorella: Bedre helse for røykere. En gruppen menn i alderen 20 til 65 som røyket blie gitt 6.3 gram chlorella daglig i seks uker. De fikk en kraftig økning i antioksidanter, blant andre vitamin A (Opp 44%) og vitamen E (Opp 16%). Samtidig gikk nivået på antioksidant enzymer opp, blant annet superoksid dismutase (SOD), en indikasjon på at det var en nedgang i mengden DNA-skade påført ved bruken av tobakk. (Klikk her for å lese mer)

 

 

Maca: historikk og vitenskapelige studier

Gustavo Gonzales ved Cayetano Heredia Universitetet  i Lima, Peru har studert virkningen av maca på frivillige mennesker. Etter studiene, som gikk over tre og fire måneder, konkluderte hans forskerteam en 180-200% forbedring på energi og en fordobling på sæd produksjon. Denne vitenskaplige forskningen har altså pekt ut at maca senker blodtrykket og har ingen negative ettervirkninger på hjertet.

Last ned eller les hele rapporten (12 sider) her

Denne artikkelen  anbefales for de som ønsker å lese mer om hvordan den vestlige verden 'oppdaget' maca og forskningshistorien rundt planten - fra tradisjonell mat til energi- og libido-stimulant.

Her er også lenker til to studier om maca og seksuell helse:

1.Subjective effects of Lepidium meyenii (Maca) extract on well-being and sexual performances in patients with mild erectile dysfunction: a randomised, double-blind clinical trial (Klikk her for å lese mer)

2.Beneficial effects of Lepidium meyenii (Maca) on psychological symptoms and measures of sexual dysfunction in postmenopausal women are not related to estrogen or androgen content. (Klikk her for å lese mer)